การปลูกทุเรียน

Posted: กุมภาพันธ์ 7, 2012 in Uncategorized

ทั้งนี้การปลูกทุเรียนตามสวนนนท์นิยมเตรียมหลุมปลูกแบบยกโคกให้สูง จากพื้นดิน ถึงแม้ว่าจะยกร่องสวนอยู่แล้วก็ตาม แต่การยกโคกนี้ไม่ได้ เอาดินที่อื่นมาทำโคก เพียงแต่เอาดินตรงบริเวณที่ต้องการจะปลูกทุเรียน นั้นมาพูนให้สูงเป็นโคก การยกโคกเพื่อระบายน้ำออกเมื่อฝนตกหรือเวล ารดน้ำจะได้ไม่ท่วมขังและการถ่ายเทอากาศดีขึ้นเพราะเป็นดินเหนียว

การตัดแต่งกิ่งทุเรียน  
ตามปกติการออกช่อดอกและติดผลของทุเรียนจะออกช่อที่ลำกิ่งทั้งกิ่งเล็กและกิ่งใหญ่  ไม่ได้ออกช่อหรือดอกที่ยอด เหมือนไม้ผลอื่นๆ  ดังนั้นจึงต้องสงวนกิ่งที่แข็งแรงเอาไว้ให้เหมาะสม  กิ่งในเรือนพุ่มที่ทำให้ต้นทึบและเป็นกิ่งเล็กกิ่งน้อย ควรตัดออก  ทุเรียนจะให้ผลดีมีคุณภาพที่กิ่งใหญ่และสมบูรณ์เท่านั้น  ผลที่ออกจากกิ่งแขนงเล็กๆ  ในทรงพุ่มจะให้ผล มีคุณภาพเนื้อไม่ดี  การตัดแต่งกิ่งทุเรียนจะทำการตัดแต่งปีละ  3  ครั้ง  คือ
1.  ตัดแต่งครั้งใหญ่ครั้งแรก  คือหลังจากเก็บเกี่ยวผลเสร็จแล้วโดยตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค  กิ่งแห้ง  กิ่งแขนงที่ที่ไม่มี ประโยชน์  หรือตัดขั้วผลที่ติดค้างอยู่  การตัดแต่งใหญ่ระยะที่  1  เพื่อให้แตกกิ่งใหม่  กิ่งที่ให้ผลผลิตมากจนเกินไปอาจ ทรุดโทรมทิ้งใบ  ทิ้งกิ่ง  เมื่อเห็นว่ากิ่งพวกนี้เลี้ยงไปไม่ไหวอีกแล้วให้ตัดทิ้งไปเพื่อให้แตกยอดใหม่
2.  ตัดแต่งเดือนกันยายน-ตุลาคม ก่อนใส่ปุ๋ยในครั้งที่  2  ซึ่งช่วงนี้จะเกิดกิ่งกระโดง  กิ่งน้ำค้าง  หรือกิ่งตะขาบ  และตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและกิ่งแห้งอื่นๆ  ที่ไม่มีประโยชน์เพื่อให้ต้นโปร่งแสงแดดจะได้ส่องเข้าถึงตลอดทั่วทั้งต้น  เป็นการป้องกันโรคและแมลงไปในตัว  เมื่อตัดแต่งกิ่งดังกล่าวเสร็จจึงใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นทุเรียนได้ใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์ ในส่วนที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่
3.  ตัดแต่งหลังจากที่ทุเรียนติดผลแล้ว  เป็นการตัดแต่งครั้งสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวผล  คือ  ทำการตัดแต่งในขณะที่ผลของ ทุเรียนได้ขนาดประมาณเท่าส้มเขียวหวาน  โดยตัดแต่งกิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก่อนหน้านี้ออกอีกครั้ง  ซึ่งนิยมทำการตัดแต่งกิ่ง รุ่นนี้พร้อมไปกับการตัดแต่งผลนั่นเอง  เพื่อให้การส่งอาหารไปเลี้ยงผลที่ต้องการได้อย่างเต็มที่Learn More

ภูมิปัญญาชาวสวน
ทุเรียนต้นเล็กเมื่อปลูกใหม่ควรรดน้ำทุกวัน อย่างน้อย 1 เดือน หลังจากเลยช่วงนี้ไปแล้ว รดให้บ้างเมื่อขาดฝน แต่อาจให้เพียงวันเว้นวัน หรือ 2 วันครั้งแล้วแต่ความชื้นของดินบริเวณ โคนต้น สังเกตดูว่าดินนั้นซึมน้ำได้รวดเร็วหรือไม่ ถ้าซึมได้รวดเร็วก็ควรรดน้ำให้มากขึ้น เล็กน้อย และอาจช่วยเก็บความชื้นในดินไว้ไม่ให้ระเหยเร็วโดยการใช้ฟางหรือ หญ้าแห้งคลุมดินโคนต้น เมื่อความชื้นสูงหรือฝนตกจึงเอาออก เพราะถ้าโคนแจะทำให้เกิดโรคเน่าได้ง่าย ยังเป็นที่ อยู่อาศัยของปลวกซึ่งเป็นศัตรูของทุเรียน

เคล็ดลับทุเรียนนนท์
เนื่องจากต้นทุเรียนที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรี เป็นทุเรียนพื้นเมืองบางต้นอายุถึง 100 ปี มีลำต้นสูงใหญ่ แผ่กิ่งก้าน สาขา วิธีทาบก็ทำเช่นเดียวกับการทาบ กิ่งทั่วไปโดยเอาต้นตอ พันธุ์ดีแขวนแอบข้างกิ่งของต้นตอนี้แล้วทาบด้วยกัน ประมาณ 30 วันรอยต่อจะเชื่อมกันสนิท

Advertisements

การปลูกทุเรียน

Posted: มกราคม 24, 2012 in Uncategorized

การเลือกพื้นที่ปลูกทุเรียน
ควรคํานึงถึง

Read the rest of this entry »

การปลูกทุเรียน

Posted: มกราคม 24, 2012 in Uncategorized

ทุเรียนอายุไม่ยืนเพราะเหตุไร?

  สาเหตุมีมากมายพอที่จะประมาณได้ดังนี้

Read the rest of this entry »

พืชสวนโลก

Posted: ธันวาคม 27, 2011 in Uncategorized

วันครู

Posted: ธันวาคม 27, 2011 in Uncategorized

แวมไพร์ผีสุดเฮี้ยน

Posted: ธันวาคม 20, 2011 in Uncategorized
แวมไพร์ เรื่องจริงหรืออิงนิยายตำนานแวมไพร์มีมานานนับเป็นพันๆปี เรียกว่าอยู่คู่กับประวัติศาสตร์มนุษย์ก็คงจะได้ แวมไพร์มิได้หมายถึงผีดูดเลือดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ชนชาติต่างๆทั่วโลกต่างก็มีแวมไพร์ในแบบฉบับของตัวเอง ไล่ไปตั้งแต่แวมไพร์ฝรั่งผมบลอนด์ แวมไพร์จีน แวมไพร์ญี่ปุ่น ไปจนถึงแวมไพร์มาเลเซีย แบบที่เรียกกันว่า เพนังกะลัง

Read the rest of this entry »