การปลูกทุเรียน

Posted: มกราคม 24, 2012 in Uncategorized

ทุเรียนอายุไม่ยืนเพราะเหตุไร?

  สาเหตุมีมากมายพอที่จะประมาณได้ดังนี้

 • ความไม่สมดุลย์ของธรรมชาติ เพราะมนุษย์เติมแต่งและตัดทอน

  เป็นสาเหตุใหญ่มาก สามารถแยกย่อยได้หลายหัวข้อ

  1. ความต้องการของคน ตรงข้ามกับความต้องการของต้นพืช พืชต้องการอยู่แบบมีเพื่อนมีพี่น้อง มีพืชอื่นอยู่บ้างในขอบเขตรัศมีรอบๆข้าง อย่างน้อยๆก็ต้องมีหญ้าอยู่บ้าง ชนิดหญ้าอาจหลากหลายตามสภาพพื้นที่ ♠ แต่คนต้องการความเตียนโล่งจะเดินเหินสบาย มีความคล่องตัวในงานทำงาน เป็นความต้องการของมนุษยฝ่ายเดียว   เราไม่เข้าใจความต้องการของพืช                        สรุปข้อ 1  เราต้องเข้าใจพืช  ทำที่อยู่ให้พืชอย่างเหมาะสม อย่าตามใจเรา
  2. การเลี้ยงแบบอยากให้โตเร็ว  ทดแทนบุญคุณเร็ว  ให้อาหารครั้งละมากๆจะได้กินมากโตเร็ว แต่ความเป็นจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเลย  ลองนึกถึงตัวเราเองบ้าง หุงข้าวหม้อใหญ่ ทำกับข้าวโคมใหญ่ ตอนแรกทำคิดว่าจะกินให้หมดแต่เมื่อกินอิ่มแล้ว ก็ต้องพอขืนอย่างไรก็ไม่หมด ของที่เหลือก็ไม่คิดจะทิ้งเสียดายเก็บไว้ไม่นานก็เริ่มเน่า ส่งกลิ่นรบกวน นานเข้าก็รบกวนมากขึ้น จำเป็นต้องทิ้งต้องล้างเก็บไว้ไม่ได้อีกแล้ว  ย้อนกลับไปที่ต้นพืช♣ต้นพืชก็เช่นเดียวกันมีความพอเพียงในมื้ออาหารเหมือนกันไม่ต้องการมากกว่าที่กินได้ มากเกินต้นพืชผลักภาระเน่าเสียของปุ๋ยทิ้งไม่ได้เพราะมันอยู่บนดินที่เดียวกันสาดทิ้งเทเสียไม่ได้ ถ้ามีการสะสมมากขี้นๆ อันตรายเกิดแน่นอน                         สรุปข้อ 2 เราต้องรู้มื้ออาหารของพืช และปริมาณแต่ละมื้อ    อย่าเดาสุ่ม   
  3. มีของอะไรดีอยากให้ได้กิน  เขาว่าน้ำหมักชีวภาพ  ปลาหมักทุเรียนกินแล้วเติบโตดีก็หามาให้  เขาว่าปุ๋ยชีวภาพตรานั้นดี ทุเรียนดกแน่ก็หามาให้  เขาว่าฮอร์โมนไอโอกลินดีก็หามาให้  เขาว่าปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ใส่แล้วเนื้อเหลืองเหมือนขมิ้นก็หามาให้     ตกลงแล้วเชื่อหมอทำนายทายทักมากกว่าเชื่อตัวเอง ทุเรียนก็ทรุดโทรมเพราะโดนยาหลาย ขนานทั้งยาบำรุงยากระตุ้น        ♥เชื่อเถอะถ้าเช้าคุณกินกาแฟไข่ลวก สายหน่อยกระทิงแดง เอ็ม100 บวกกระท่อมเที่ยงวันส้มตำไข่เค็ม เย็นขาหมู  รับรองได้หากรัปทานอย่างนี้ไม่เกิน 5 วันอาการคลื่นไส้ ปวดเศียรเวียนเกล้า หัวใจสั่นไม่เป็นจังหวะ ขาอ่อน นอนไม่หลับต้องเกิดขึ้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง  พืชก็เป็นแต่มันแสดงอาการให้เห็นช้ากว่าเรามากๆ                                                                               สรุปข้อ 3 อย่านึกว่าทุกอย่างจะดีหมดงดให้ในสิ่งที่ไม่รู้จริง
  4. ความรู้เรื่องปัจจัยการผลิต  นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ทุเรียนที่ตายไปส่วนมากเกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างผิดๆ ปุ๋ยนับเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง อันดับต่อมาคือยาฆ่าหญ้า น้ำหมักชีวภาพต่างๆ สารเคมีที่ใช้บำรุงต้นทุเรียน ฯลฯ    ♠   การศึกษาอย่างรู้แท้ จำเป็นมาก แต่ถ้าคุณมีขีดจำกัดเรื่องการศึกษาก็ควรยึดรูปแบบของสวนที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติ อย่างมั่นคง ไม่โลเล และควรพิจารณาสวนที่มีการปฏิบัติแบบให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ                                                                                          สรุปข้อ 4 ความรู้จริง รู้ลึก หรือยึดมั่นในอาจารย์เกษตรอินทรีย์ทุเรียนรอดตาย ลดต้นทุน

สาระเรื่องการปลูกทุเรียน

  • พันธุ์ทุเรียน   หมอนทอง จันทบุรี 1,2,3.
  • การขุดหลุมปลูก ขุดหลุมเพียงพอปลูก ประมาณ 30×30 เซนติเมตรก็พอ ไม่ต้องขุดกว้างมากๆอย่างตำราเก่าๆ ที่ต้องขุด กว้าง 1เมตร ลึก 1 เมตร ดินคือสิ่งรองรับชีวิตพืช การสร้างรากเป็นความสามารถของพืช
  • คลุกเคล้าดินด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่เย็นแล้ว ไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมหรือคลุกเคล้าดินปลูกเพราะเรากะปริมาณได้ไม่พอดี 
  • ปลูกให้คอต้นเสมอดิน ทุเรียนที่แกะถุงเพาะชำออกแล้ว วางให้ดินปากถุงเสมอกับพื้นดินปลูก การฝังลึกเกินไปรากหายใจไม่ได้ ขาดออกซิเจนตาย
  • ใช้หญ้าคลุมโคนต้น หรือวัสดุอื่น ที่ไม่หมักเน่าเปื่อย เพื่อปกป้องความชื้น ไม่คลุมให้หนาเกินไป เพราะจะเป็นที่เพาะพันธุ์ของเชื้อโรคได้
  • ไม่ต้องทำหลังคาคลุมต้นทุเรียน ทุเรียนต้องการแสงมาก 100 % คลุมหลังคาทุเรียนโตช้า อ่อนแอ   

การดูแลรักษา               

 • ทุเรียนต้องการน้ำสม่ำเสมอ ในการยืนต้นและให้ผ ลผลิต น้ำจึงจำเป็นมากในการปลูกทุเรียนเพื่อการค้า   แต่กรณีการปลูกแบบได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร น้ำก็ไม่จำเป็นแต่ทุเรียนอาจจะตายได้หากแล้งจัดเกิน 1 เดือน
  • การวางระบบน้ำ อาจวางได้หลายแบบ
   • การวางระบบด้วยท่อ พีวีซี ควรเลือกท่อที่เหมาะกับแรงดันน้ำ แต่แรงดันน้ำส่วนมากที่ใช้ในสวน ไม่เกิน 40 เมตร การเลือกท่อชั้นต่ำแค่ ชั้น 5 ก็พอ(ท่อสีเทา)ใช้ในการทำท่อแยก ท่อซอย แต่ท่อเมนใหญ่ ควรใช้ท่อที่ทนแรงดันสูงกว่าคือชั้น 8.5 (ท่อสีฟ้า)ท่อเมนใหญ่ควรใหญ่กว่า4เท่าของท่อซอย  ท่อเมนย่อยควรใหญ่กว่า 3 เท่าของท่อซอย ยกตัวอย่าง สวนทุเรียนใช้ปั้มน้ำขนาดแรงดัน40เมตร ท่อออก 2 นิ้ว ท่อเมนใหญ่ควรเป็นท่อสีฟ้าขนาด 2 นิ้วชั้นความหนาควรเป็น 8.5 หรือ ชั้น 13.5 ถ้ามีความยาวท่อมากหรือลึกมากเพราะขนาดท่อที่หนากว่าจะทนแรงดันได้ดีกว่า เหนียวกว่า   ท่อเมนย่อยอาจจะใช้ท่อขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว หรือใช้ท่อ 2 นิ้วก็ได้ชั้นความหนาของท่ออาจลดลงเป็นชั้น 5 ก็ได้เพราะถ้าใช้ท่อใหญ่แรงดันน้ำในท่อจะมากกว่าท่อเล็ก น้ำที่จะส่งออกท่อซอยจะมีแรงดันสูงและมาก เป็นการเบากำลังเครื่องสูบน้ำไปในตัว  ท่อแยกจากเมนย่อย  ใช้ท่อขนาด 1 นิ้วชั้นความหนา ชั้น 5 ก็พอ    ท่อซอย ใช้ท่อขนาด 1/2 นิ้วเป็นท่อสีเทาก็ได้เพราะแรงดันในช่วงนี้จะลดลงมากแล้วเพราะต้องปล่อยน้ำออกตามหัวให้น้ำเพื่อให้ต้นทุเรียน หัวให้น้ำ ควรใช้หัวให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ขนาดรูออกไม่เกิน 3 มิลลิเมตร เพราะจะทำให้การให้น้ำได้จำนวนต้นมากกว่า ขนาดรูออกที่ใหญ่กว่านี้       จำนวนหัวให้น้ำ ต่อ 1 ท่อแยกจากเมนย่อย ไม่ควรเกิน 16 หัว   การผังท่อ ทุกเส้นจะทำให้มีความทนทานใช้งานได้ยาวนานเพราะถ้าท่อถูกแดดนานๆ จะทำให้เสื่อมสภาพแตกหักได้ง่าย
   • การวางท่อน้ำด้วยท่อ พีอี ท่อพีอีเป็นท่ออ่อน ราคาถูกกว่าท่อพีวีซี  การเลือกขนาดท่อก็ใช้วิธีเดียวกันกับท่อ พีวีซี การต่อน้ำเบื้องต้นจากปั๊มน้ำอาจต้องใช้ท่อ พีวีซีร่วมด้วย เพราะต้องการกลบฝังในช่วงนี้เพื่อป้องกันแรงกระชากของแรงน้ำ  เมื่อกำลังปั๊มและหยุดปั๊ม ท่อชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะกลบฝังเพราะท่ออ่อนหากดินยุบตัวแน่น ท่อจะแฟบน้ำผ่านไม่ได้  วิธีการวางระบบท่อก็ใช้ลักษณะเดียวกันกับ ท่อพีวีซี แต่อุปกรณ์แตกต่างกัน
   • การให้น้ำแบบลากสายรด  การให้น้ำแบบนี้เหมาะแก่สวนขนาดเล็ก 1-2 ไร่ ลงทุนไม่มาก มีอุปกรณ์ปั๊มน้ำ  โดยการต่อสายยางชนิดสายยางอ่อนจากปั๊มน้ำได้เลย แล้วลากสายรดไปทั่วสวน ลงทุนน้อยแต่ใช้แรงงานมาก
   • การให้น้ำแบบสปริงเกอร์ข้ามศรีษะ การให้น้ำแบบนี้สะดวกดี สามารถย้ายหัวให้น้ำได้ตามใจชอบ รัศมีการให้น้ำกว้าง ได้ครั้งละหลายต้น แต่การให้น้ำระบบนี้ต้องคำนืงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา    อย่างแรก แรงตกกระทบของน้ำ แรงตกกระทบที่ซ้ำๆ ทำให้ใบพืชช้ำได้ โดยเฉพาะยอดอ่อนจะช้ำง่ายมาก          อย่างที่สอง  การทำลายความเข้มข้นของสารอาหารในใบพืชที่กำลังเตรียมจะสังเคราะห์เป็นแป้งและน้ำตาลทำให้ต้นพืชขาดความสมบูรณ์ ต้นโทรมใบเหลือง      อย่างที่สาม วัชชพืชจะงอกงามดีมากทำให้ต้องกำจัดสิ้นเปลืองทุนและแรงงาน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s